Bài đăng

Sau trận đánh vào Thị xã Kon Tum tháng 5 năm 1972 của ta thất bại , có nhiều ý kiến bàn luận xung quanh trận đánh này . Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại ? Mời các bạn đón đọc bài viết :

BA NGÒI , MỘT NGÀY KHÔNG QUÊN

TIÊU DIỆT SỞ CHỈ HUY SƯ ĐOÀN 22 ĐỊCH Ở CĂN CỨ TÂN CẢNH , NGÀY 24/4/1972

TRẬN ĐÁNH ĐIỂM CAO 1015 ( Charlie ) từ 12/4/1972 đến 15/4/1972

40 NĂM , NGÀY VUI GẶP LẠI CỦA CÁC CỰU NỮ QUÂN NHÂN TIỂU ĐOÀN 24 - QUÂN Y SƯ 10 TẠI THUỶ NGUYÊN - HẢI PHÒNG